Parki narodowe

Materiał składa się z sekcji: "1. Parki narodowe w Polsce", "2. W jakim celu tworzy się parki narodowe?", "3. Zasady obowiązujące w parkach narodowych", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale przedstawiono walory przyrodnicze i turystyczne polskich parków narodowych. Położenie parków narodowych wraz z  informacjami o każdym z nich ( logotyp, powierzchnia, rok utworzenia, przedmiot ochrony) przedstawiono na interaktywnej mapie Polski. Ilustracje 3D umożliwiają wirtualny spacer po Biebrzańskim, Białowieskim i Słowińskim Parku Narodowym.

Materiał zawiera 4 ilustracje( fotografie) i 3 ćwiczenia interaktywne (zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz) z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. 

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "gatunek endemiczny", "ochrona częściowa", "ochrona krajobrazowa", "ochrona ścisła", "otulina parku".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida