Parlamentaryzm w Anglii

Ekran interaktywny przedstawiający parlamentaryzm w Anglii. Wyjaśnia genezę, przebieg i skutki rewolucji angielskiej. Zawiera informacje o polityce Olivera Cromwella oraz restauracji Stuartów. Wprowadza pojęcia: Wielka Remonstrancja, Armia Nowego Wzoru, akty nawigacyjne, „żelaznobocy”, „kawalerowie”, Krótki Parlament, Długi Parlament, restauracja Stuartów. Przedstawia pokrótce sylwetki: Karola I Stuarta, Olivera Cromwella, Karola II Stuarta, Richarda Cromwella. Zawiera mapę historyczną przedstawiającą Anglię podczas rewolucji oraz mapę Wysp Brytyjskich z XVIII w. Zawiera ćwiczenie multimedialne pozwalające usystematyzować wiedzę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.