Passie voice – zastosowanie i budowa

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Celem lekcji jest poznanie budowy i zastosowania strony biernej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida