Pejzaż zimowy - eksperyment z akwarelą

Prezentacja podziału kolorów na barwy podstawowe, pochodne, ciepłe i zimne. Omówienie roli plamy barwnej w obrazie oraz techniki akwarelowej wraz z podstawowymi materiałami i narzędziami do wykonania pracy w technice akwareli. Zestaw zawiera prezentację multimedialną na temat plamy jako środka wyrazu plastycznego oraz zestaw ilustracyjny z przedstawieniami obrazów, w których nadrzędną rolę pełni plama barwna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida