Pierwiastki i potęgi - zadania

Wykonywanie obliczeń z pierwiastkami i potęgami. Wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia. Zadania w tym zadania interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida