Pierwsza pomoc – podstawy

Ogólny wstęp do tematu informujący o konieczności udzielania pierwszej pomocy bez względu na odniesione pierwsze wrażenie. 

Wskazanie na umiejętności niezbędne uczniowi do zrozumienia e‑materiału.

Fotografia młodej leżącej na chodniku nieprzytomnej kobiety i dzwoniącego po pomoc mężczyzny. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą konieczności niesienia pierwszej pomocy, interpretacji sformułowań: złota godzina, platynowe minuty, łańcuch przeżycia.

Charakterystyka Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i jego jednostek.

Zdjęcia przedstawiają środki transportu medycznego, karetki, śmigłowce i inne pojazdy.

Galeria zdjęć jednostek współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Opis procedury wezwania służb ratunkowych. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Scharakteryzowano czas jako kluczowy czynnik w ratownictwie medycznym. Ilustracja 9 przedstawia opis zależności pomiędzy szybkością udzielenia pomocy a prawdopodobieństwem przeżycia. Ilustracja 10 przedstawia 4 ogniwa łańcucha przeżycia.

Podsumowanie podstaw z zakresu pierwszej pomocy w punktach. Praca domowa dla ucznia- polecenia dotyczą centrum powiadamiania ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Słownik pojęć dotyczących podstaw pierwszej pomocy: dyspozytor, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, łańcuch przeżycia, pierwsza pomoc, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, złota godzina, platynowe minuty, resuscytacja. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Zestaw pięciu zadań interaktywnych dotyczących podstaw pierwszej pomocy. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida