Pierwsza pomoc

Materiał składa się z sekcji: "1. Urazy", "2. Udzielanie pomocy", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 21 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "dezynfekcja", "pierwsza pomoc".

W materiale opisano różne typy urazów( stłuczenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia, odmrożenia, użądlenie, ukąszenie, zranienie) i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W galerii ilustracji przedstawiono sposoby  unieruchamiania kończyny w przypadku zwichnięcia lub złamania z zastosowaniem opatrunku ( kłos) oraz chusty trójkątnej. Podano też numery telefonów alarmowych i sposób powiadamiania o zdarzeniu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida