Pisanie listu motywacyjnego

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Uczniowie ćwiczą sprawność słuchania, pisania i mówienia, pisząc przykładowy list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida