Piszemy opowiadanie.

Uczniowie wskazują, co decyduje o tym, że opowiadanie jest ciekawe bądź nudne. Oceniają „Opowieść wigilijną” Karola Dickensa, opisują sposób charakteryzowania postaci przez Dickensa, piszą krótkie charakterystyki według tego wzoru. Przypominają, jak wprowadzać dialog, gromadzą potrzebne do tego celu słownictwo i wypisują słowa, które wskazują na następstwo zdarzeń. Piszą plan własnego opowiadania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida