Placówki dyplomatyczne i konsularne Rzeczypospolitej Polskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Bruno Simma, Alfred Verdross, Universelles Völkerrecht, Berlin 1984, s. 613.
 • Źródło: Mariusz Muszyński, Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 2/3, s. 146.
 • Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 21361 w sprawie naruszenia eksterytorialności polskiej placówki w Tel Awiwie, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2018 roku i plany na rok 2019, [w:] CBOS, Komunikat z badań CBOS nr 23/2019, Warszawa 2019, s. 14.
 • Źródło: Zmiany w norweskim systemie opieki na dzieckiem po interwencjach RPO i MSZ, 16.09.2015 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [online, dostęp: 17.04.2020].
 • Źródło: Co Ty wiesz o ambasadorze?, 11.10.2015 r., dostępny w internecie: goodmanners.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Zuzanna Brud, Na czym polega praca ambasadora?, 13.01.2013 r., dostępny w internecie: bankier.pl [dostęp 2.03.2020 r.].
 • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 17.04.2020 r.].
 • Źródło: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 26.10.2012 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 17.04.2020 r.].