Plemiona germańskie na gruzach Cesarstwa

Materiał składa się z następujących części: „Rządzić czy współpracować? Jak Germanie zmienili Zachód”, „Germanie na ziemiach Cesarstwa”, „Ostrogoci w Italii", „Wizygoci w Galii i na Półwyspie Iberyjskim”, „Wandalowie w Hiszpanii i Afryce”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 23 ilustracje (fotografie, obrazy, grafiki, rysunki), 1 film, 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne oraz linię chronologiczną, 15 poleceń dla ucznia (w tym polecenia interaktywne) i krótki arkusz samooceny dla ucznia. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida