Plural forms – this, that – these, those

Celem lekcji jest poznanie zasad tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim i jej form nieregularnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida