Po co nam tradycja klasyczna?

Materiał składa się z sekcji: „Esej, felieton i reportaż”, „Tradycja klasyczna Zygmunta Kubiaka”, „Teksty do wyboru”, „Spojrzenie na rzeczywistość”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 26 ćwiczeń, w tym 2 interaktywnych.

Zawartość zasobu: obraz Josepha Mallorda Williama Turnera Współczesny Rzym; krótka informacja o gatunkach pogranicza literatury i nieliteratury, polecenie przypomnienia sobie utworów antycznych oraz nawiązujących do antyku.

Zawartość zasobu: definicja eseju, reportażu, felietonu; ćwiczenie dotyczące wskazania podstawowych podobieństw między esejem, felietonem i reportażem; ćwiczenie interaktywne polegające na wybraniu dwóch określeń odróżniających esej od felietonu; polecenie zakwalifikowania tekstu Zygmunta Kubiaka do któregoś z powyższych gatunków.

Zawartość zasobu: fotografia Zygmunta Kubiaka; tekst zawierający biogram i omówienie twórczości Kubiaka; ćwiczenia dotyczące analizy i interpretacji załączonego tekstu; polecenie opisania, czym jest dla ucznia tradycja klasyczna; obszerne fragmenty eseju Tradycja klasyczna Zygmunta Kubiaka; pięć poleceń dotyczących rozumienia tekstu Tradycja klasyczna; obraz Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w klasycznym okresie Aten Leo von Klenze i cztery współczesne fotografie widoku na Akropol - opatrzone poleceniem wybrania z tekstu Zygmunta Kubiaka zdania, które mogłoby być podpisem pod ilustracją i zdjęciem; polecenie odszukania definicji sztuki klasycznej; polecenie nadania tytułu fragmentowi eseju; ćwiczenie interaktywne sprawdzające rozumienie tekstu; cztery polecenia dotyczące interpretacji eseju.

Zawartość zasobu: Zygmunt Kubiak Tradycja klasyczna; Ziemowit Skibiński Zwierciadło Śródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem; Zbigniew Herbert Dlaczego klasycy; Zygmunt Kubiak Eleuzis; polecenie przeczytania tekstu Zygmunta Kubiaka Eleuzis i napisania na jego podstawie eseju lub felietonu na temat: „Ruiny w Grecji są optymistyczne”.

Zasób zawiera polecenie dotyczące przypomnienia sytuacji, kiedy wyobrażenia o jakimś miejscu zostały porównane z rzeczywistością (w kontekście zwiedzania spontanicznego i poprzedzonego przygotowaniem).

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze oraz polecenie przeczytania wiersza Zbigniewa Herberta Dlaczego klasycy i eseju Zygmunta Kubiaka Tradycja klasyczna i napisania na ich podstawie wypracowania na temat: „Starożytność jest szlachetniejsza od naszej współczesności”.

Bibliografia:

  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Eleuzis, [w:] tegoż, Przestrzeń dzieł wiecznych, Kraków 1993, s. 98–102.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Dlaczego klasycy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2005, s. 176–177.
  • Źródło: Zwierciadło Śródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem, dostępny w internecie: https://kultura.onet.pl/fragmenty-ksiazek/zwierciadlo-srodziemnomorza-rozmowy-z-zygmuntem-kubiakiem/yn7dc6r [dostęp 19.01.2022 r.].
  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Tradycja klasyczna, [w:] tegoż, Przestrzeń dzieł wiecznych, Kraków 1993, s. 260–261.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida