Po deszczu pogoda, a po kłótni zgoda

Materiały edukacyjne kształtujące postawę akceptowanego społecznie, efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz umiejętność rozładowywania napięcia. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „Uległość, buta czy kompromis?” oraz dwie karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.