Początki atomizmu w starożytnej Grecji

Autor:
tekst: Bartosz Mroczkowski, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Diels-Kranz, 20 B 8, 2 § 2., [w:] Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej. Od początków do Sokratesa, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005, s. 193.
  • Źródło: Vittorio Aliferi, Atomos Idea, s. 78nn., [w:] Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej. Od początków do Sokratesa, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005, s. 197.
  • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1982.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida