Początki cywilizacji greckiej. Sparta i Ateny

Materiał zawiera polecenia odwołujące się do wiadomości na temat wcześniej poznanych cywilizacji.

Materiał zawiera opis środowiska naturalnego starożytnej Grecji oraz ogólny opis polis. Zawiera też ilustrację interaktywną: Rekonstrukcja ateńskiego Akropolu i polecenie dla ucznia dotyczące miejsca budowy akropolu.

Materiał zawiera opis wykorzystania greckiej amfory oraz zastosowania oliwy w życiu codziennym.Zawiera też fotografię greckiej amfory z wyspy Lemnos.

Materiał zawiera opis przyczyn kolonizacji greckiej i grafikę ukazującą model: grecka triera. Zawiera też mapę: Kolonizacja grecka i fenicka oraz polecenie do mapy.

Materiał zawiera opis społeczeństwa i ustroju starożytnej Sparty oraz położenia Sparty. Zawiera też mapę: Starożytna Grecja i polecenie do mapy.

Materiał zawiera opis spartańskiego wychowania oraz powiedzenia z nim związane. Zawiera też rekonstrukcje graficzne: Hełm hoplity spartańskiego, Hoplita spartański. Materiał możliwy do wykorzystania w nauczaniu j. polskiego.

Materiał zawiera opis ewolucji ustroju Aten w starożytności m. in. reformy Solona i Klejstenesa. Zawiera też ćwiczenie do tekstu oraz materiały graficzne: fotografia rzeźby ukazującej głowę Solona i fotografia ostrakonu. Może być wykorzystany na lekcji j. polskiego (wyjaśnienie pochodzenia słowa ostracyzm).

Materiał zawiera opis demokracji w Atenach w czasie przywództwa Peryklesa oraz tekst i nagranie mowy Peryklesa.
Zawiera też 3 ćwiczenia interaktywne do tekstu oraz fotografię: Perykles- rzymska kopia greckiej rzeźby.

Materiał zawiera ćwiczenie interaktywne dotyczące porównania ustroju starożytnej Sparty i Aten oraz kilka poleceń z zakresu tej tematyki. Występują też polecenia dotyczące środowiska przyrodniczego Grecji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida