Początki faszyzmu w Niemczech i we Włoszech

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Ukradzione zwycięstwo”, „Benito Mussolini i powstanie Fasci di Combattimento”, „Pierwsze sukcesy faszystów", „Funkcjonowanie włoskiego faszyzmu”, „Funkcjonowanie włoskiego faszyzmu”, „Trudne początki Republiki Weimarskiej", „Adolf Hitler”, "Gustav Stresemann i jego polityka”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie zawiera treść doktryny faszyzmu.

Materiał zawiera 12 ilustracji: Fotografię okładki „Mein Kampf˝; grupę żołnierzy Bawarskiego Pułku Piechoty; znak włoskiego faszyzmu; zdjęcie Benito Mussoliniego w czasie I wojny światowej, Adolfa Hitlera w czasie I wojny światowej; grupę żołnierzy Bawarskiego Pułku Piechoty, w którym służył Hitler; zdjęcie Giacomo Matteottiego; chłopca z organizacji faszystowskiej; uczestników marszu na Rzym;  Monachium podczas puczu w 1923 r.; kopię karty członkowskiej DAP (późniejszej NSDAP) Adolfa Hitlera; 

Materiał zawiera również fragmenty doktryny faszyzmu i opisy z książki „Mein Kampf” - rasa i naród oraz fragmenty traktatu z Locarno, 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne oraz 18 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Audiobook: 1 to doktryna faszyzmu czytana przez Wojciecha Czerniatowicza; 2 wypowiedź Gustava Stresemanna o niemieckiej polityce zagranicznej.

Bibliografia:

  • Źródło: B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, Lwów 1935.
  • Źródło: Pakt reński, [w:] S. Sierpowski, Źródła do historii okresu międzywojennego , t. 1, Poznań 1989, s. 505–508.
  • Źródło: Fragment listu ministra spraw zagranicznych Niemiec, G. Stresemanna, do byłego pruskiego następcy tronu z 7 IX 1925r. Cytat za: R. Śniegocki, „Historia 3. Burzliwy wiek XX”, Warszawa 2004, s. 96.
  • Źródło: [w:] A. Hitler, Mein Kampf, tłum. P. Marszałek, I. Puchalska, Krosno 1992.
  • Źródło: B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, Lwów 1935, s. 25–26.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida