Początki państwa polskiego

Karta pracy zawiera teksty dotyczące wydarzeń, jakie miały miejsce tuż przed powstaniem Polski. Dwa z nich pochodzą z opracowania Feliksa Konecznego i mówią o potwierdzonych informacjach dotyczących plemion zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski i najstarszych śladach chrześcijaństwa na ziemiach Polski. Trzeci tekst jest fragmentem z kroniki Galla Anonima. Karta pracy daje możliwość porównania źródła historycznego z opracowaniem historycznym oraz uzupełnia informacje podręcznikowe. Pytania do tekstu pozwalają na dokształcanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.