Podmiot i orzeczenie jako główne części zdania

Scenariusz lekcji gramatyki poświęconej podmiotowi i orzeczeniu. Na zajęciach uczeń rozpoznaje w tekście omawiane części zdania, tworzy je samodzielnie, zwraca uwagę na aspekt. Określa także grupę podmiotu i orzeczenia. Samodzielnie konstruuje krótki list do kolegi z jak największą liczbą orzeczeń i podmiotów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.