Podróże kształcą – na ile ta maksyma sprawdziła się w życiu Małego Księcia?

Zajęcia są podsumowaniem cyklu dotyczącego lektury „Mały Książę”. Podczas lekcji uczniowie znajdują synonimy i skojarzenia do słowa „podróż”. W parach rozwiązują zagadki o podróżujących bohaterach, dyskutują o podróżach Małego Księcia, poznają termin „homo viator”, sporządzają notatkę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.