Podstawowe zasady postępowania ratownika na miejscu wypadku

Charakterystyka właściwości numerów alarmowych. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o tym jak ważny jest czas konieczności w przypadku udzielania pierwszej pomocy. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą konieczności niesienia pierwszej pomocy, interpretacji sformułowań: złota godzina, platynowe minuty, łańcuch przeżycia.

Opis zapisów ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Charakterystyka ratowania życia i zdrowia ludzkiego na 3 poziomach: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe.

Definiowanie pierwszej pomocy. Sankcje karne za nieudzielenie pierwszej pomocy. Ilustracja przedstawia piramidę poziomów ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Opis kwalifikowanych czynności ratunkowych i medycznych czynności ratunkowych.

Podsumowanie i wypunktowanie pojęć podstawowych zasady postępowania ratownika na miejscu wypadku.

Definicje podstawowych pojęć dotyczących pierwszej pomocy i zasad postępowania ratownika. Terminy: dyspozytor, kwalifikowana pierwsza pomoc, łańcuch przeżycia, medyczne czynności ratunkowe, pierwsza pomoc, platynowe minuty, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, złota godzina

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida