Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu, informujący o chorobie niedokrwiennej i padaczce. Fotografia sylwetki starszej kobiety trzymającej dłoń w okolicach serca i opierającej się o barierkę. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą postępowania w przypadku choroby niedokrwiennej i padaczki.

Padaczka – charakterystyka choroby, nazewnictwo, opis specyficznych i niespecyficznych objawów. Ilustracja przedstawia ludzką głowę z profilu i naniesiony na nią obraz mózgu.

Przyczyny wystąpienia napadu padaczkowego. Napad padaczkowy – opis postępowania – czynności wskazanych i zakazanych podczas udzielania pierwszej pomocy. Ciekawostka dotycząca sławnych ludzi chorujących na padaczkę. Polecenie 1 zawiera film ilustrujący udzielanie pomocy osobie z napadem drgawkowym.

Charakterystyka ukrwienia serca. Ciekawostka dotycząca ilości krwi przepływającej przez tętnice wieńcowe. Czynniki powodujące ból w klatce piersiowej. Ciekawostka dotycząca drożności tętnic wieńcowych. Ilustracje przedstawiające zdrową i chorą tętnicę wieńcową oraz zablokowaną tętnicę powodującą zawał mięśnia sercowego.

Zapobieganie chorobie wieńcowej i pierwsza pomoc –charakterystyka. Informacje o o higienicznym trybie życia. Polecenie obliczenia swojej masy ciała metodą BMI. Ciekawostka dotycząca układu krążenia i ostrzeżenia dotyczące bólów w klatce piersiowej oraz opis objawów zawału. Ilustracja przedstawia cierpiącą starszą kobietę stojącą na balkonie z ręką w okolicach serca.

Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej. Podsumowanie informacji w punktach. Praca domowa dla ucznia zawiera polecenia dotyczące obliczenia BMI i zdrowego odżywiania.

Słowniczek podstawowych pojęć: miażdżyca, sinica, kontrast, choroby neurologiczne.

Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej. Zestaw trzech zadań interaktywnych.

Podstawy zachowania wobec osób chorych na padaczkę i z bólem w klatce piersiowej. Zestaw dwóch zadań interaktywnych.

Ciekawostka dotycząca ilości osób chorujących na padaczkę w Polsce i Europie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida