Podział fal elektromagnetycznych oraz ich zastosowanie

Wstęp do tematu: Rodzaje fal elektromagnetycznych oraz ich zastosowanie. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący polaryzacji i pola elektrycznego wytwarzanego przez ładunki elektryczne w spoczynku i w ruchu; omówienie wytwarzania zmiennego pola elektromagnetycznego; krótkie porównanie fal elektromagnetycznych do fal mechanicznych; określenie fali elektromagnetycznej; parametry opisujące falę (długość, prędkość, częstotliwość fali) wraz z jednostkami; określenie wartości prędkości fali elektromagnetycznej w próżni c.

Zasób zawiera: tabelaryczne zestawienie długości fal elektromagnetycznych; rysunek przedstawiający uszeregowanie fal według rosnącej częstotliwości i malejącej długości; przykład rozwiązania tekstowego obliczeniowego dotyczącego długości fali; ćwiczenie interaktywne mające na celu uszeregowanie fal elektromagnetycznych; określenie fal radiowych i ich zastosowania; zdjęcie radioteleskopu; określenie mikrofal i ich zastosowania; dwa ćwiczenia interaktywne dotyczące mikrofal i fal radiowych; określenie promieniowania podczerwonego i jego zastosowania; zdjęcie wykonane w podczerwieni; określenie zakresu światła widzialnego; rysunek przedstawiający widmo fal elektromagnetycznych w zakresie widzialnym; tabelaryczne zestawienie długości poszczególnych składowych światła widzialnego; rysunek przedstawiający wykres obrazujący czułość oka ludzkiego na poszczególne barwy; określenie ultrafioletu i jego zastosowania; zdjęcie przedstawiające odczytywania znaków wodnych na banknotach za pomocą UV; dwa ćwiczenia interaktywne; określenie promieniowania rentgenowskiego i jego zastosowania; zdjęcie przedstawiające różne zastosowanie promieniowania X; biogram: Wilhelm Konrad Röntgen; określenie promieniowaniagamma i jego zastosowania; ćwiczenie interaktywne.

Zasób zawiera: dziesięć sformułowań podsumowujących dotyczących rodzajów fal elektromagnetycznych; opis doświadczenia, którego celem jest obserwacja promieniowania podczerwonego.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: fale radiowe i telewizyjne, mikrofale, podczerwień, promieniowanie rentgenowskie, ultrafiolet, nadfiolet

Zasób zawiera: trzy ćwiczenia interaktywne różnego typu (krzyżówka, wyboru odpowiedzi, dopasowanie).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida