Podział państwa Bolesława Krzywoustego na dzielnice

Uczeń

pozna i zrozumie:

przyczyny podziału Polski na dzielnice;

cele polityki wewnętrznej Bolesława Krzywoustego;

działalność króla niemieckiego Henryka V i księcia polskiego Bolesława Krzywoustego;

źródła historyczne opisujące obronę Głogowa

dokona oceny:

skutków podziału dzielnicowego