Strona główna Podział terytorialny Polski i administracja terenowa
Powrót

Podział terytorialny Polski i administracja terenowa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Podczas lekcji nauczyciel wyjaśnia pojęcia odnoszące się do podziału terytorialnego państwa i administracji terenowej. Omawia czynniki kształtujące podział terytorialny państwa, opisuje systemu organizacji administracji terenowej w Polsce, wskazuje na główne organy administracyjne w województwie, w powiecie i gminie, wskazuje podmioty nadzoru nad terenowymi organami administracji publicznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.