Poeci doby renesansu o miłości, kobietach i o sobie – F. Petrarka Sonety do Laury.

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu zapoznania uczniów z dorobkiem renesansowej liryki miłosnej. W czasie zajęć uczeń na podstawie analizy wybranych przez nauczyciela utworów dokonuje charakterystyki renesansowego ideału kobiety. Zapoznaje się z pojęciem petrarkizm, a także przypomina wiadomości dotyczące znanych już pojęć tj. – liryka bezpośrednia i sonet. Zajęcia służą doskonaleniu analizy i interpretacji utworu poetyckiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.