Poeta wychodzi na ulicę i na stadion

Materiał składa się z sekcji: „Laur poetycki Kazimierza Wierzyńskiego”, „W mieście”, „Kultura fizyczna i wysoka”, „Olimpijska poezja”, „Nowi herosi”, „Preteksty”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 31 ćwiczeń.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Dyskobol, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 87–88.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Aleje Ujazdowskie, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 22.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, Match footballowy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 81–82.
  • Źródło: Kazimierz Wierzyński, 100 m, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 82–83.
  • Źródło: Jacques Drillon, Zidane, [w:] Nowe mitologie, red. J. Garcin, tłum. A. Kocot, Kraków 2010, s. 37.
  • Źródło: Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2000, s. 141–152.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida