Poetycki symbolizm inspirowany folklorem i pejzażem Bretanii – Paul Gauguin