Pojęcie obrotu

Temat scenariusza pochodzi z podstawy programowej: przykłady przekształceń geometrycznych. Celem zajęć jest kształtowanie pojęcia obrotu figury o dany kąt wokół środka obrotu. Podczas lekcji uczeń rozwija także umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.