Półprzewodnik samoistny (rzut prostokątny sieci przestrzennej krzemu na płaszczyznę kartki)

Najszersze zastosowanie w produkcji przyrządów półprzewodnikowych znalazł krzem. Jego sieć krystaliczna jest tak zbudowana, że każdy atom, mając cztery elektrony walencyjne, ma równocześnie czterech sąsiadów rozmieszczonych w wierzchołkach czworościanu foremnego, z którymi jest powiązany za pomocą par elektronów wspólnych dla sąsiadujących atomów, tworząc tzw. wiązania kowalencyjne. Materiał może być przydatny do zilustrowania półprzewodników podczas realizowania tematów z ciał stałych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.