Strona główna Polska spichlerzem Europy
Powrót

Polska spichlerzem Europy

Kolorowa ilustracja Widok Gdańska ok. 1570 roku

We wstępie opis wydarzeń związanych z przebiegiem wojny 13‑letniej i odzyskaniem Pomorza Gdańskiego. Zasób zawiera mapę: Wojna trzynastoletnia.

W opisie porównanie rozwoju gospodarczego ziem polskich do rozwoju gospodarczego państw na Zachodzie Europy. Zasób zawiera czarno‑białą rycinę przedstawiającą chłopów przy pracy, na jej podstawie uczeń wykonuje ćwiczenie interaktywne.

Opis obowiązków i zajęć chłopskich wynikających z obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa. Do zasobu dołączono miniaturę z angielskiego „Psałterza królowej Marii”, przedstawiającą pracę chłopów w czasie żniw.

Omówienie różnic w ubiorze szlachcica i chłopa. Do zasobu dołączono rysunki Norblina przedstawiające chłopa i szlachcica. Jedno ćwiczenie interaktywne sprawdza znajomość elementów stroju.

Krótka informacja na temat transportu lądowego i morskiego zboża z Rzeczpospolitej. Zasób zawiera współczesną fotografię Model szkuty autorstwa Macieja Szczepańczyka, mapę Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w. oraz współczesną fotografię Spichrze w Grudziądzu autorstwa Włodzimierza Wysockiego.

W zasobie opis znaczenia portu w Gdańsku, współczesna fotografia żurawia gdańskiego, obraz Wojciecha Gersona, Gdańsk w XVII wieku oraz pięć ćwiczeń interaktywnych związanych z handlem wiślanym w pierwszej połowie XVII wieku.

We wstępie zasobu zamieszczono tekst źródłowy, w którym opisano funkcję przeładunkową i handlową portu w Gdańsku. Wymieniono towary, które Polska i Litwa wywoziła do Europy oraz towary, które do Polski były przywożone przez port. Zasób zawiera dwa ćwiczenia interaktywne: Uzupełnij tabelę, przeciągając w odpowiednie kolumny towary oraz Na podstawie powyższego tekstu rozwiąż krzyżówkę.

Bibliografia:

  • Źródło: Felwiusz Ruggieri, Opis Polski w roku 1565, [w:] Jan Gintel, Cudzoziemcy o Polsce, t. 1, Kraków 1971.