Polska w NATO

Materiał składa się z sekcji: "Historia NATO", "Członkowie NATO", "Polska w NATO", "Operacje NATO", "Warto wiedzieć", "Sprawdź wiedzę".

Materiał zawiera:

- 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 7 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne;

- opis historii powstania NATO;

- film z archiwum TVP na temat okoliczności powstania NATO;

- film z archiwum TVP na temat uroczystości związanych ze wstąpieniem Polski do NATO;

- ćwiczenie, które polega na wymienieniu krajów, które przystąpiły do NATO od roku 1999;

- zdjęcie, na którym przedstawiono szczyt NATO w Waszyngtonie (1999 r.), po raz pierwszy z udziałem Polski;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia opinię Polaków na temat stosunku do stacjonowania na terytorium Polski wojsk innych państw członkowskich NATO;

- opis stosunku Polaków do NATO;

- wykres badań przeprowadzonych przez CBOS, który przedstawia opinię Polaków na temat ewentualnego zaangażowania się państw NATO w obronę granic naszego kraju;

- ilustrację, która przedstawia flagę NATO;

- ćwiczenie do wykonania w grupach, które polega na zebraniu informacji na temat operacji NATO;

- wykaz operacji NATO z udziałem Polaków wraz z linkami do informacji na ich temat;

- zdjęcie, na którym jest przedstawiony Andres F. Rasmussen, sekretarz generalny NATO w latach 2009‑2014, wśród żołnierzy sił specjalnych w Afganistanie w 2012 roku;

- opis udziału Polskich żołnierzy w operacjach NATO;

- galerię dwóch zdjęć, na których przedstawiono Polski Kontyngent Wojskowy podczas operacji NATO;

- zestaw pięciu ćwiczeń, czterech interaktywnych i jednego drzewa decyzyjnego na temat NATO;

Bibliografia:

  • Źródło: Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, Waszyngton, dn. 04 kwietnia 1949 r., [w:] Dz.U.2000.87.970, z dnia 12 marca 1999 r [tekst jednolity].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida