Polska XVII – powtórzenie wiadomości w oparciu o teksty źródłowe

Scenariusz zawiera propozycję przeprowadzenia lekcji na bazie tekstów źródłowych, dotyczących XVII-wiecznej Polski. Ćwiczy rozumienie tekstu ze słuchu i umiejętność formułowania własnych wniosków przez uczniów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.