Polskie miasta

Zapoznanie uczniów z walorami turystycznymi największych polskich miast