Pomiary w fizyce. Niepewność pomiaru. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności

Zasób zawiera ćwiczenia interaktywne na przeliczanie jednostek długości, tj. trzy zadania wyboru odpowiedzi. Przydatne na lekcjach fizyki i matematyki

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęcia masa, wyjaśnienie dotyczące przeliczania jednostek masy oraz trzy ćwiczenia interaktywne służące przeliczaniu jednostek masy (przeliczanie ton na kilogramy, gramów na kilogramy i dekagramy na gramy). Przydatne na lekcjach fizyki i matematyki.

Zasób zawiera tabelę pt. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek podstawowych, która jest przydatna w sytuacjach praktycznych, np. przy przeliczaniu jednostek oraz podczas rozwiązywania zadań; zadanie interaktywne polegające na połączeniu w pary liczb wskazujące tę samą wielkość (wielkości związane z masą i długością).

Zasób zawiera trzy zadania tekstowe sprawdzające umiejętność przeliczania wielkości fizycznych: długości (wymiary paczki pocztowej), czasu (łyżwiarstwo szybkie mężczyzn) i temperatury (temperatura w Kairze, Nowym Yorku i w Warszawie). Zadanie trzecie zawiera wskazówkę.

Słowniczek zawiera wyjaśnienie pojęć: ciało fizyczne, czas, kelwin, kilogram, metr, sekunda, stopień Celsjusza, termometr, wielkość fizyczna, zjawisko fizyczne.

Wstęp do tematu związanego z pomiarami w fizyce. Zasób zawiera określenia: pomiar w fizyce, wielkość fizyczna, zjawisko fizyczne, ciało fizyczne; ćwiczenie interaktywne.

Zasób zawiera określenie długości, zdjęcie przedstawiające wybrane przyrządy pomiarowe, jednostki długości, film wyjaśniający jak należy prawidłowo mierzyć długość i unikać często popełnianego błędu, zwanego błędem paralaksy.

Wstęp do tematu: Pomiary w fizyce. Niepewność pomiaru. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida