Porządkujemy pliki

Lekcja omawiająca pojęcia związane z operacjami na plikach i katalogach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida