Powietrze – skład i właściwości

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Dowody na istnienie powietrza”;
    • „Powietrze i historia badania jego składników”;
    • „Właściwości i zastosowanie powietrza”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje dziewięć ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, 12 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „atmosfera”, „powietrze”, „suchy lód”.

Aktualizacja tekstu: Małgorzata Ambroziak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida