Powtórka z historii cz. 10: średniowiecze w Polsce

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Zagadka imienia Mieszka, [w:] J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Warszawa 2014, s. 16–17.
  • Źródło: Geneza Dagome iudex, [w:] A. Nowak, Dzieje Polski. Tom I do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014, s. 97–98.
  • Źródło: Anonim o ślepocie Mieszka I, [w:] Anonim zw. „Gallem”, Kronika polska, Wrocław 1996, s. 17–18.
  • Źródło: Kultura unietycka na ziemiach dzisiejszej Polski, [w:] A. Nowak, Dzieje Polski. Tom I do 1202. Skąd nasz ród, Kraków 2014, s. 23.
  • Źródło: Bezprym w świetle badań współczesnego historyka, [w:] B. Śliwiński, Bezprym. Pierworodny syn pierwszego króla Polski, Kraków 2014, s. 257.
  • Źródło: Kościół w okresie rozbicia dzielnicowego, [w:] P. Jasienica, Polska Piastów, Warszawa 1979, s. 233.
  • Źródło: T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku. Dalsze losy zatraconej korony, „Kwartalnik historyczny”, nr 1917, s. 351.
  • Źródło: Thietmar o pielgrzymce cesarza niemieckiego do grobu św. Wojciecha, [w:] P. Jasienica, Trzej kronikarze, Warszawa 1992, s. 61–62.
  • Źródło: Anonim zw. „Gallem” o walorach obszarów słowiańskich, [w:] H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia 1. Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 46.
  • Źródło: Ibrahim ibn Jakub o Słowianach Zachodnich, [w:] G. Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954, s. 184–185.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida