Powtórka z historii cz. 13: średniowiecze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sprawa sukcesji andegaweńskiej w Polsce, [w:] J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1982, s. 210–211.
  • Źródło: Jan Długosz o śmierci Przemysła II, [w:] M. Urbański, Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 2005, s. 141.
  • Źródło: Rzeczywistość społeczna średniowiecznej Kastylii, [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 230.
  • Źródło: List Karola Wielkiego do jednego z lenników, [w:] P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979, s. 77.
  • Źródło: T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 316.
  • Źródło: A. Nowak, Dzieje Polski. Tom III. 1340-1468. Królestwo zwycięskiego orła, Kraków 2017, s. 428–429.
  • Źródło: M. Sobańska-Bondarczuk, Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 194.
  • Źródło: T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 307.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida