Powtórka z historii cz. 2: starożytność

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Szeol w wierzeniach hebrajskich.
  • Źródło: Los człowieka po śmierci w zaratustryzmie, [w:] W. Roszkowski, Świat Chrystusa, t. I, Kraków 2016, s. 40.
  • Źródło: Mumifikacja, [w:] M. Waltari, Egipcjanin Sinuhe, Warszawa 1998, s. 133–134.
  • Źródło: Inskrypcja z okresu Nowego Państwa, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 18–19.
  • Źródło: Inskrypcja Ramzesa III, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 21.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida