Powtórka z historii cz. 28: ziemie polskie w XIX w.

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Odezwa Napoleona do armii, dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Odezwa_Napoleona_do_armii_(22_czerwca_1812) [dostęp 18.06.2018 r.].
 • Źródło: Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość, [w:] Józef Pawlikowski, Europa w dobie wojen napoleońskich. Teksty źródłowe do nauki historii, t. 26, red. J. Willaume, Warszawa 1960, s. 18.
 • Źródło: Ł. Ścisłowicz, Jak Adam Jerzy Czartoryski próbował zmienić Rosję, dostępny w internecie: https://histmag.org/jak-adam-jerzyczartoryski- probowal-zmienic-rosje-13781/4 [dostęp 18.06.2018 r.].
 • Źródło: Ofiary pacyfikacji na Krakowskim Przedmieściu 27 lutego 1861 roku, [w:] S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 108.
 • Źródło: Przeobrażenia społeczne po powstaniu styczniowym, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom pierwszy. 1864-1914, cz. 1, Gdańsk 1991, s. 17.
 • Źródło: Tragiczny początek powstania listopadowego, [w:] J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XIX, oprac. M., Kraków 2015, s. 554.
 • Źródło: Rozwój Warszawy w latach dwudziestych XIX wieku, [w:] F.K. Dmochowski, Wspomnienia od 1805 do 1830 r, Warszawa 1959, s. 53–54.
 • Źródło: Wokół sporów o politykę Sejmu Czteroletniego, [w:] J. Łojek, Wokół sporów i polemik, Lublin 1991, s. 107.
 • Źródło: Tzw. Wielki Manifest, 1836 rok, [w:] Wielka Emigracja. Teksty źródłowe do nauki historii, t. 31, red. M. Żychowski, Warszawa 1962, s. 36.
 • Cytat za: R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wydawnictwo Narodowe Odrodzenie Polski, Warszawa 1986, s. 97.
 • Cytat za: H. Janowska, T. Jędruszczak, Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 100-101.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida