Strona główna Powtórka z historii cz. 31: II Rzeczpospolita 1918–1939
Powrót

Powtórka z historii cz. 31: II Rzeczpospolita 1918–1939

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz
Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: M. Mieszczankowski, Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960, s. 147–148.
 • Źródło: Stosunki własnościowe na terenach wiejskich II RP, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 111.
 • Źródło: Międzynarodowy kontekst wojny polsko-bolszewickiej, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015, s. 92–93.
 • Źródło: Józef Piłsudski o szansach unicestwienia bolszewizmu, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015, s. 104–105.
 • Źródło: Czy Józef Piłsudski uratował bolszewizm?, [w:] P. Zychowicz, Pakt Piłsudski-Lenin, Poznań 2015.
 • Źródło: Międzynarodowy kontekst plebiscytu na Warmii i Mazurach, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom drugi. 1914-1939, cz. 2, Gdańsk 1990, s. 466.
 • Źródło: Plebiscyt na Warmii i Mazurach, [w:] P. Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1969, s. 66.
 • Źródło: dostępny w internecie: wikipedia commons.
 • Źródło: Problemy z rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", [w:] A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999, s. 262.
 • Źródło: Wokół ewakuacji polskich władz 17/18 września 1939 roku, [w:] J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, Kraków 2014, s. 159–161.
 • Źródło: Protokół ustaleń Międzyzakładowej Komisji Strajkowej z komisją rządową w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku (fragment), dostępny w internecie: wikipedia commons. domena publiczna.
 • Źródło: O odrzuceniu przez polskie władze niemieckich żądań, [w:] P. Gursztyn, Ribbentrop Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy , Wrocław 2017, s. 170–171.
 • Źródło: „Pakt Ribbentrop‑Beck” - o możliwości porozumienia z Niemcami, [w:] P. Zychowicz225, Pakt Ribbentrop-Beck, Poznań 2012, s. 24–25.
 • Źródło: Oblicza chłopskiej pauperyzacji w międzywojennej Polsce, [w:] F. Koneczny, Rozwój moralności, Kraków 1997, s. 21.
 • Źródło: Stanisław Dubois o problemach socjalnych w II RP, 1937 rok, [w:] S. Dubois, Artykuły i przemówienia, Warszawa 1968, s. 123.
 • Źródło: J. Zdziechowski, Finanse Polski w latach 1924 i 1925, Warszawa 1925, s. 13–15.
 • Źródło: J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, red. M. Kornat, Kraków 2014, s. 159–161.
 • Źródło: Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 listopada 1918 roku, dostępny w internecie: Wikipedia commons [dostęp 27.06.2018].