Powtórka z historii cz. 32: II Rzeczpospolita i świat 1918–1939, początek II wojny św.

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Zmiany ustrojowe po przewrocie majowym, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 222.
 • Źródło: M. Widernik, Magistrala węglowa Śląsk – Gdynia i jej znaczenie w okresie międzywojennym, „Zapiski Historyczne, Tom XLIX”, nr 2/1984.
 • Źródło: „Pakt Ribbentrop‑Beck” - o możliwości porozumienia z Niemcami, [w:] P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, Poznań 2012, s. 24–25.
 • Źródło: O odrzuceniu przez polskie władze niemieckich żądań, [w:] P. Gursztyn, Ribbentrop Beck. Czy pakt Polska-Niemcy był możliwy , Wrocław 2017, s. 170–171.
 • Źródło: Polityka ZSRR w 1939 roku, [w:] W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 362–364.
 • Źródło: O pakcie Ribbentrop-Mołotow, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom trzeci. 1939-1945, cz. 1, Gdańsk 1989, s. 33.
 • Źródło: Niemiecki generał Alfred Jodl, wypowiedź w czasie procesu norymberskiego, [w:] J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919–1945, od Wersalu do Jałty, Warszawa 1992, s. 316–317.
 • Źródło: Wspomnienia francuskiego generała Louisa Faury’ego z rozmowy w sztabie francuskim 22 sierpnia 1939 roku, [w:] Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, t. I, Kampania Wrześniowa, cz. 3, Londyn 1959, s. 9.
 • Źródło: Protokół końcowy francusko-polskich rozmów sztabowych 15-17 maja 1939, dostępny w internecie: pl.wikisource.org [dostęp 16.06.2020 r.].
 • Źródło: Wokół ewakuacji polskich władz 17/18 września 1939 roku, [w:] J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, Kraków 2014, s. 159–161.
 • Źródło: Cele Ligi Narodów, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 250.
 • Źródło: Leszek Kołakowski o tajnym referacie na XX Zjeździe KPZR, dostępny w internecie: dzieje.pl.
 • Źródło: G. Wołk, Ocena Okrągłego Stołu według prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dostępny w internecie: rp.pl.
 • Źródło: Deklaracja o niestosowaniu przemocy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Niemcami, 26 stycznia 1934 roku, dostępny w internecie: wikipedia commons.
 • Źródło: A. Kublik, M. Olejnik, Jacek Kuroń o porozumieniu okrągłostołowym, dostępny w internecie: wiadomosci.gazeta.pl.
 • Źródło: Z „Pamiętników” Marszałka Sejmu Macieja Rataja, [w:] M. Sobańska-Bondaruk, , Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 159.
 • Źródło: Układ Sikorski-Majski, 30 lipca 1941 roku (fragment), dostępny w internecie: wikipedia commons.
 • Źródło: Minister August Zaleski w sprawie układu z ZSRR, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. Tom trzeci. 1939-1945, cz. 1, Gdańsk 1989, s. 191.
 • Źródło: Pytania w referendum 1946 roku, [w:] M. Latyński, Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Warszawa 1985, s. 283.
 • Źródło: Nota Rządu RP do Rządu ZSRR z 18 kwietnia 1947 roku, dostępny w internecie: wikipedia commons.
 • Źródło: Referat „O kulcie jednostki i jego następstwach” (fragment), dostępny w internecie: stosunki-międzynarodowe.pl.
 • Źródło: Neopozytywizm w myśli Stanisława Stommy, członka Koła Poselskiego „Znak”, [w:] S. Stomma, Pozytywizm od strony moralnej, „Tygodnik Powszechny”,14 kwietnia 1957 roku.
 • Źródło: Definicja nomenklatury komunistycznej według leksykonu politologii, [w:] A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999, s. 284.
 • Źródło: Pakt o nieagresji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i ZSRR, 25 lipca 1932 roku, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida