Powtórka z historii cz. 37: Wiek XX, Polska po 1945 r.

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Stare lata „anioła śmierci”, [w:] Klee E., Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2005, s. 442.
 • Źródło: Protokół ustaleń Międzyzakładowej Komisji Strajkowej z komisją rządową w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku (fragment), dostępny w internecie: wikipedia commons.
 • Źródło: Problemy z rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", [w:] A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999, s. 262.
 • Źródło: Komunistyczna propaganda w okresie stalinizmu, [w:] K. Kersten, Historia polityczna Polski 1944-56, Gdańsk 1989, s. 107.
 • Źródło: Edward Gierek o uczestnikach protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku, [w:] M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Kampanie prasowe w PRL 1956-1980, Warszawa 2003, s. 46.
 • Źródło: Reakcja ZSRR, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 1996, s. 593.
 • Źródło: Pytania w referendum 1946 roku, [w:] M. Latyński, Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych, Warszawa 1985, s. 283.
 • Źródło: Nota Rządu RP do Rządu ZSRR z 18 kwietnia 1947 roku. Cytat za: Artykuł dostępny na wikipedia.org.
 • Źródło: Referat „O kulcie jednostki i jego następstwach” (fragment). Cytat za: tekst dostępny na stosunki-międzynarodowe.pl.
 • Źródło: Leszek Kołakowski o tajnym referacie na XX Zjeździe KPZR. Cytat za: Artykuł dostępny na dzieje.pl.
 • Źródło: Żydowskie organizacje terrorystyczne w Palestynie, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 645.
 • Źródło: Triumf faszyzmu we Włoszech, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 129–133.
 • Źródło: Sytuacja w Palestynie przed ustanowieniem państwa Izrael, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 643.
 • Źródło: Cele Ligi Narodów, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996, s. 250.
 • Źródło: Bezsilność aliantów zachodnich, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 418–419.
 • Źródło: W. Tomaszewski, Masakra nankińska, 1937-38, dostępny w internecie: histmag.org.