Powtórka z historii cz. 4: starożytność

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Osiągnięcia szkoły aleksandryjskiej, [w:] F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, Warszawa 2001, s. 62–63.
  • Źródło: Pseudo-Ksenofont, Ustrój polityczny Aten, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. S. Chankowski, Warszawa 1995, s. 36.
  • Źródło: Eurypides o problemach ustrojowych greckich poleis, [w:] Eurypides, Tragedie, t. 1, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2005, s. 410–416.
  • Źródło: „Reforma hoplicka” a powstanie polis, [w:] A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 385.
  • Źródło: Herodot o władzy królów w Sparcie, [w:] M. Kinstler, M.J. Ptak, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1999, s. 22.
  • Źródło: Liturgie w Atenach, [w:] A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 506–507.
  • Źródło: Stosunek Hellenów do obowiązków fiskalnych, [w:] A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 506.
  • Źródło: Ajschylos o konsekwencjach perskiej klęski, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 117.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida