Powtórka z historii cz. 5: starożytność

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Współczesny historyk o procesie orientalizacji Aleksandra Macedońskiego.
  • Źródło: Plutarch o Aleksandrze Wielkim po pokonaniu Dariusza III.
  • Źródło: Waleriusz Maksymus o rzymskim polityku, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. S. Chankowski, Warszawa 1995, s. 136.
  • Źródło: Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 313.
  • Źródło: Tradycja o założeniu Rzymu w opinii współczesnego historyka, [w:] A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 38–46.
  • Źródło: Organizacja rzymskich zdobyczy w Italii, [w:] A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 145–146.
  • Źródło: Pokonani wobec zwycięzców, [w:] A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 159.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida