Powtórka z historii cz. 6: starożytność

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Filon z Aleksandrii, Poselstwo do Gajusza (Kaliguli), [w:] M. Grant, Dwunastu cezarów, tłum. B. Gadomska, Warszawa 1997, s. 65.
  • Źródło: Constitutio Antoniniana (edykt Karakalli, 212 r.), [w:] K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna, tłum. A. Gierlińska, Poznań-Gniezno 2016, s. 589.
  • Źródło: O prześladowaniach chrześcijan, [w:] E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 177.
  • Źródło: Prokopiusz z Cezarei o wydarzeniach 476 roku w Italii, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 281–282.
  • Źródło: Współczesny historyk o upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, [w:] A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 913–914.
  • Źródło: Auspicja a władza patrycjuszy, [w:] A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008, s. 104–105.
  • Źródło: Polibiusz o rzymskim senacie, [w:] Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, red. G. Chomicki, S. Sprawski, Kraków 1999, s. 223–224.
  • Źródło: Wergiliusz o wojnie domowej, [w:] Wergiliusz, Eneida, ks. VIII., tłum. Z. Kubiak, Wrocław 1977.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida