Powtórka z historii cz. 8: średniowiecze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Tekst: Łukasz Ścisłowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Geneza Dagome iudex.
 • Źródło: Zagadka imienia Mieszka.
 • Źródło: Kultura unietycka na ziemiach dzisiejszej Polski.
 • Źródło: Anonim o ślepocie Mieszka I.
 • Źródło: Bezprym w świetle badań współczesnego historyka.
 • Źródło: Powstanie na żuławach flandryjskich.
 • Źródło: Krucjata dziecięca 1212 roku, [w:] S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. III, tłum. J. Schwakopf, Warszawa 2009, s. 132.
 • Źródło: Średniowieczne uniwersytety, [w:] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1983, s. 252–253.
 • Źródło: Papież Grzegorz I Wielki (ok. 540-604) o sposobie chrystianizacji, [w:] J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, s. 86–87.
 • Źródło: Marco Polo o Rusi, „Jak imć „il Milione” świat opisał”, dostępny w internecie: mongolia.olsztyn.pl.
 • Źródło: Jeden ze średniowiecznych ruchów heretyckich, [w:] E. Riparelli, Herezje chrześcijańskie. Dawne i współczesne, tłum. A. Brzóska, Warszawa 2008, s. 44.
 • Źródło: Podstawy materialne zakonu cystersów, [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 176.
 • Źródło: Hospites (goście), [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1998, s. 96.
 • Źródło: Relacja o upadku Antiochii w 1097 roku, [w:] S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych. Tom I, Warszawa 1987, s. 114.