Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu układu pokarmowego

Scenariusz lekcji powtórzeniowej z testem z biologii dotyczący budowy i funkcjonowania układu pokarmowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.