Powtórzenie wiadomości o pisowni wyrazów z „em” i „en”, „om” i „on”, „ą” i „ę”

Powtórzenie wiadomości o pisowni wyrazów z „em” i „en”, „om” i „on”, „ą” i „ę”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida